El CLLE-ERSS és un dels dos grups que formen part de l'UMR 5263, (Cognition, Languages, Language, Ergonomics). (Cognició, Llengües, Llenguatge, Ergonomia). Creat a partir de l'Equip de Recerca en Sintaxi i Semàntica (ERSS), la fundació del qual va tenir lloc el 1981, el CLLE-ERSS es va associar al Laboratori Treball i Cognició (Cognition, Language, Languages, Ergonomics). el 2007 i actualment està implantat en dos llocs: la Universitat de Tolosa-Le Mirail i la Universitat Michel de Montaigne, Bordeus III.

El CLLE-ERSS té com a objectiu la descripció científica i la modelització de les llengües naturals a partir dels seus components (fonologia, morfologia, sintaxi, semàntica, lèxic, discurs), des d'una perspectiva sincrònica i diacrònica.
Aquesta activitat de modelització dóna lloc a col·laboracions amb especialistes d'altres disciplines, com ara informàtics (especialistes en intel·ligència artificial i en enginyeria lingüística), psicòlegs o especialistes en didàctica de llengües.

Les llengües estudiades en el marc de l'equip són múltiples: al costat del francès, al qual es dediquen la majoria de treballs, els investigadors s'interessen per llengües tan diverses com l'anglès, l'espanyol, l'italià, el japonès, el llatí i el polonès.