CLLE-ERSS jest jednym z dwóch zespołów wchodzących w skład instytutu badawczego CLLE (fr. Cognition, Langue, Langages, Ergonomiem, pl. Kognitywistyka, Językoznazstwo, Języki, Ergonomia ), UMR 5263. Zespół powstał poprzez przyłączenie Grupy badawczej w zakresie składni i semantyki (fr. Equipe de Recherche en Syntaxe et Sémantique, ERSS), powstałej w 1981, do Grupy Praca i Kognitywistyka (fr. Laboratoire Travail et Cognition) w 2007. CLLE-ERRS zajmuje obecnie dwie siedziby: Université de Toulouse-Le Mirail i Université Michel de Montaigne, Bordeaux III.

Głównym zadaniem zespołu CLLE-ERSS jest opis języków naturalnych oraz tworzenie dla nich modeli formalnych, uwzględniających różnorodne składniki (fonologię, morfologię, składnię, semantykę, słownictwo, dyskurs), zarówno z perspektywy synchronicznej jak i diachronicznej.
Działalność modelizatorska zespołu jest podstawą współpracy ze specjalistami z wielu innych dziedzin, takich jak informatyka (specjaliści od sztucznej inteligencji i inżynierii lingwistycznej), psychologia czy dydaktyka językowa.
Na przestrzeni lat, prowadzona była także współpraca z zakładami pracy (zwłaszcza z dziedziny kosmonautyki).

Od początku swego powstania, prace zespołu wpisują się w nurt badań lingwistyki kwantytatywnej poprzez tworzenie i wykorzystanie dużych korpusów, zarówno języka pisanego jak i mówionego.

CLLE-ERSS prowadzi prace nad wieloma językami: oprócz francuskiego, którego dotyczy najwięcej opracowań, badania są prowadzone nad tak różnorodnymi językami jak angielski, hiszpański, włoski, japoński, łaciński, polski itd.